Termitnjak od leta 2009 nudi storitve na področju razvoja spletnih strani in aplikacij. V tem obdobju smo uspešno izvedli več projektov za domače in tuje naročnike. Osredotočamo se na kakovost in varnost z uporabo stabilnih in preverjenih tehnologij, ki jih prikrojimo posebej vašim zahtevam.  Plone nam omogoča, da razvijamo konkurenče rešitve, ki so tudi preproste za uporabo, še zlasti v večuporabniških okoljih s kompleksnimi delovnimi tokovi in varnostnimi zahtevami. Zaradi tega je Plone kot nalašč za projekte vseh velikosti: od spletnih strani in portalov, upravljanja z dokumenti, do intraneta in ekstraneta. Pravi naslov smo tudi, če potrebujete razvoj popolnoma nove, prilagojene aplikacije.

Razvojni proces

Razvoj projekta sestavlja več korakov, ki so ključni za uspeh.

Prvi, zelo pomemben korak je pogovor z naročnikom, med katerim ugotovimo vse projektne zahteve.

Sledi faza analize, v kateri poskušamo podrobno razčleniti vse, kar bo potrebno narediti. Med tem postopkom ponavadi nastanejo različni dokumenti, npr. prototipi uporabniškega vmesnika, analize primerov uporabe ipd., s katerimi preverjamo, ali smo pravilno razumeli zahteve naročnika. Ta korak ponavljamo, dokler projekta popolnoma ne uskladimo s povratnimi informacijami, ki jih daje naročnik.

Naslednja faza je faza zasnove. V njej izberemo optimalna orodja in dodatke, ki izpolnjujejo projektne zahteve, zasnujemo specifične komponente, ki jih bomo morali razviti (posebni tipi vsebin, delovni tokovi ...), dodelamo uporabniški vmesnik itd.

Ko so vse tehnične zahteve projekta definirane, vstopimo v fazo implementacije. To je faza, v kateri začnemo programirati. Zraven vedno sodi tudi bolj ali manj obsežno testiranje, s katerim zagotovimo, da rešitve delujejo, kot bi morale.

Ko je projekt enkrat uspešno postavljen, vstopi v fazo vzdrževanja, ki vključuje tudi 90-dnevno garancijsko obdobje.  Preberite več o naši ponudbi vzdrževanja in podpore.

Naše delo pogosto poteka iterativno in inkrementalno ter v sodelovanju z naročnikom, še posebej, ko zahteve niso jasno določene. Naročnik tako lahko začne uporabljati rešitve, takoj ko jih razvijemo. Rezultat takšnega dela je tudi boljši končni izdelek, saj ima samo tiste funkcije, ki so naročniku pomembne. Optimizirani postopki testiranja in postavitve pa nam omogočajo tudi hitro objavo popravkov in novih funkcij.

Testiranje in razhroščevanje

Testiranje enot

Testiranje enot je testiranje notranjih procesov v aplikaciji. Testiramo vsako posamezno enoto kode, ki smo jo napisali, in preverjamo, ali deluje pravilno v izoliranem okolju.

Integracijsko testiranje

Integracijsko testiranje je testiranje enot, ki so že bile testirane, vendar jih v tem primeru združimo v skupine, da vidimo, kako delujejo po integraciji. S tem preverimo, ali pravilno deluje ne samo vsak posamezen del, temveč da ti deli skupaj tvorijo koherentno celoto.

Funkcionalno testiranje

Vsi testi iz zgornjih kategorij se izvajajo neposredno na kodi. Funkcionalno testiranje je naslednji korak, v katerem kodo poženemo v brskalniku in po strani ali aplikaciji navigiramo z miško. S tem testiramo uporabniški vidik rešitve.

Testiranje brskalnikov

Če želimo zagotoviti, da je razvita aplikacija združljiva z različnimi ciljnimi sistemi, moramo izvesti teste brskalnikov in plaform. Cilj je optimalno delovanje na večini brskalnikov, operacijskih sistemov in naprav.

Do 90 dni garancijskega obdobja

Razvoju sledi t.i. garancijsko obdobje, v katerem ima naročnik možnost pregledati in preskusiti razvito spletno rešitev ter izpostaviti potencialne hrošče in napake. Garancijsko obdobje se smatra za del procesa nadzora kakovosti in zahteva dodatna testiranja in razhroščevanje, s katerimi se zagotovi visoka stopnja stabilnosti in zanesljivosti. Po izteku garancijskega obdobja se lahko naročnik odloči za enega od fleksibilnih programov vzdrževanja in podpore.

Med garancijskim obdobjem lahko naročnik testira aplikacijo in beleži kakršnekoli težave z našim sistemom za sledenje težav. V Termitnjaku bomo vse prijavljene napake preučili in jih razrešili.

Navadno garancija velja za vse dele kode, ki smo jih izdelali po meri v razvojni fazi, ne velja pa za hrošče, ki so v osnovni kodi izbrane platforme ali v nameščenih dodatkih. Garancijsko obdobje lahko traja od enega do treh mesecev, odvisno od kompleksnosti spletne rešitve.

  • Termitnjak garantira za integracijsko kodo in kodo, izdelano po meri, od dneva prevzema projekta.
  • Termitnjak prevzema odgovornost za preučitev zabeleženih napak in hroščev ter bo nudil polno podporo za vso kodo, ki smo jo napisali.
  • Če Termitnjak ugotovi, da je težava povezana z osnovno kodo platforme, dodatki tretjih oseb ali z drugimi zunanjimi okoliščinami, bo poskušal najti rešitev, ki jo je izdelala skupnost, in namestiti popravek. Druga možnost je razvoj novega popravka, vendar v tem primeru veljajo običajne cene iz našega cenika.