Gabrijel Peršin

Gabrijel Peršin

Vodenje Projektov, Programski Inženir, Strokovnjak za Obdelavo Podatkov

Facebook LinkedIn Skype name: persho83

Med študijem elektrotehnike (2002-2009) je bil sprva aktiven na področju razvoja statičnih spletnih strani v HTML/CSS, kmalu pa ga je začelo zanimati delo v  Plonu in Pythonu. Prva Plone delavnica, ki se je je udeležil, je bilo dvotedensko srečanje PloneMyWeb v Skopju. Po vrnitvi v Slovenijo je usmeril napore v predstavljanje vseh prednosti Plona novim in obstoječim slovenskim naročnikom in s tem prispeval k razvoju slovenske Plone skupnosti ter k večji prepoznavnosti tega orodja na našem tržišču. Gabrijelove glavne naloge v Termitnjaku so vodenje, projektno in kadrovsko upravljanje, komunikacija itd.

Po končanem magisteriju na Fakulteti za elektrotehniko leta 2009 je postal mladi raziskovalec na Fakulteti za strojništvo, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Jožefa Vižintina (UL) in prof dr. Đanija Juričiča (IJS) začel pisati doktorat s področij spremljanja stanj, vzdrževanja s spremljanjem stanja, tehnične diagnostike, odkrivanja poškodb ter analize vibracij in olj.

Od leta 2012 je zaposlen kot raziskovalni sodelavec na Univerzi v Cranfieldu, VB, kjer nadaljuje razvoj tehnik analize vibracij za diagnostiko vetrnih turbin in industrijskih reduktorjev. Osrednja točka njegovih raziskav so vibracijske analize s pomočjo spektrov višjega reda, ki jih izvaja v okviru 24-mesečnega projekta Monitur, ki ga financira EU in pri katerem sodelujejo partnerji iz VB, Finske, Poljske in Turčije. Cilj projekta je razvoj avtomatskega diagnostičnega in prognostičnega sistema za liste vetrnih turbin.

Leta 2013 je zaključil dokorat z naslovom Zaznavanje in lokalizacija poškodb na mehanskih pogonih s tehnikami zlivanja podatkov. V njem je raziskal prednosti tehnik zlivanja analiz vibracij in olj za povišano zanesljivost spremljanja in diagnostike stanja.

Konec leta 2014 se je Gabrijel pridružil Termitnjaku, kjer je prevzel vodenje projektov in pridobivanje novih projektov predvsem na področjih spletnega razvoja z uporabo odprtokodnih Python tehnologij, ter obdelave podatkov in signalov.