Odprtokodne tehnologije


Vsi deli izvorne kode so v primeru odprtokodnih programov javno dostopni. To uporabnikom omogoča, da si njihove funkcionalnosti prilagajajo po potrebi. Kodo razvijajo odprtokodne skupnosti, licence za uporabo teh programov pa so zastonj. Vzpostavitev in vzdrževanje sistemov z odprtokodno programsko opremo torej predstavljata relativno nizke stroške. Bolj predvidljivi so tudi dolgoročni stroški vzdrževanja.

Odprtokodna skupnost in uporabniki odprtokodnih programov redno izdajajo popravke, varnostne izboljšave ter dodatke, ki so takoj na voljo vsem uporabnikom.

Zaradi tega so programi, ki jih razvija odprtokodna skupnost, kakovostni, zanesljivi, stabilni in varni.